antšaukti

antšaukti
antšaũkti, -ia (añtšaukia), añtšaukė (ž.) 1. intr. Š, 75,387 pritarti dainuojantiems pirmu balsu, antrinti: Tu dainuok, aš antšaũksiu J. Antšaũkti galiu, bet pirmuoju dainiuoti – ne Nt. Vienas pirma šauka, kiti ka añtšauka KlvrŽ. 2. refl. apkaltinti, užsipulti: Tas beskarbis žmogus norėjo ant mergės antsišaũkti, o pavogę [pinigus] buvo ano paties vaikai Šts. \ šaukti; antšaukti; apšaukti; atšaukti; dasišaukti; įšaukti; iššaukti; nušaukti; pašaukti; paršaukti; peršaukti; prašaukti; prišaukti; sušaukti; užšaukti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • apšaukti — apšaũkti, ia (àpšaukia), àpšaukė tr. 1. L, TŽI371, DŽ, Kv, Kpč apibarti, aprėkti: Motin, be reikalo vaiką àpšaukei! Skr. Daktarka àpšaukė muni, ir išmoviau susiraukusi Jdr. [Kreivėnas] neištarė nė žodžio, tylėjo ir virpėdamas laukė: bene… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšaukti — atšaũkti, ia (àtšaukia), àtšaukė tr. 1. NdŽ atsakyti į šaukimą; atsiliepti šaukiamam, kalbinamam. | refl. RtŽ, L, Š, BŽ51, Rtr: Kurčia jau i pirma buvo, neatsišaũkdavo Klt. Aš int jį atsìšaukiau, al jis man nieko neatsakė Šč. Tu jį šauk ar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasišaukti — ×dasišaũkti, ia, dasìšaukė (hibr.) tr.; Sut prisišaukti: Duktė šaukė, šaukė ir nedasišaukė tėvo DS356(Vlk). ^ Greitas, kad mirdamas nedasišauktai (iron.) LTR(Vs). šaukti; antšaukti; apšaukti; atšaukti; dasišaukti; įšaukti; iššaukti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššaukti — iššaũkti, ia (ìššaukia), ìššaukė; SD22, H, M 1. intr. NdŽ, KŽ pajėgti šaukti, išrėkti: Prarado balsą, nebeiššaũkia DŽ1. Išsižiojau šaukti – neìššaukiu [iš baimės] Nmk. iššaũkiamai adv., ìššaukiamai: Rėk kaip ìššaukamai Varn. 2. intr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušaukti — nušaũkti, ia (nùšaukia), nùšaukė 1. tr. apibarti, aprėkti: Nùšaukė, nubuvo, o nei reikė, nei ko Sb. Mane nùšaukė per susirinkimą Stk. 2. intr. sušukti, surikti: Prašau atsistoti ir nušaukti ant garbės mūsų valdovo I.Simon. 3. intr. šaukiant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršaukti — paršaũkti, ia (par̃šaukia), par̃šaukė tr. 1. K, M, Rtr, B60, NdŽ, KŽ parkviesti, parvadinti atgal: Parvadinti, paršaũkti KII380. Patys par̃šaukėm ją namo Jrb. Eikit, paršaũkit jį iš karčemos Pn. | refl. tr. K, NdŽ. 2. pakviesti atvykti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašaukti — pašaũkti, ia (pàšaukia), pàšaukė 1. intr. surėkti: Pašaũksu balsu, galbūt ans (vagis) pabūgs i atsitrauks nu mūsų LKT44(Lž). 2. intr. NdŽ, KŽ įstengti garsiai šaukti: Aš dar dainelę tokią juokingą padainiuosiu, ale aš gerai pašaũksiu Sd. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršaukti — 1. tr. Q540, K, Rtr, NdŽ, KŽ, Jz stipriau už kitą iššaukti, surikti: Leisk pasiklausyti, ką ana šneka – tu paršauki KlvrŽ. Antanėlis, matyt, suprato, kad nieko čia gero nebus, žmonos jis neperšauks J.Balt. Girto Stagaro balsas peršaukia visus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašaukti — prašaũkti, ia (pràšaukia), pràšaukė 1. tr. NdŽ, Als stipriau iššaukti, šaukimu viršyti, peršaukti: Pràšaukiau aš jįjį, bo mano balsas didesnis J. Tu buvai tada liesas, plonytis, bet gerklingas labai – neprašauksi J.Marcin. Kurs kurį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišaukti — prišaũkti, ia (prìšaukia), prìšaukė 1. tr. Q165, K, M, J, Š, Rtr, KŽ balsu kreipiantis, šaukiant atkviesti, paraginti ateiti, prisiartinti, grįžti, atsiliepti: Negaliu vaikų numo prišaũkti Vkš. Uogavo an kalno – prỹšaukėm Vn. Dalikės nebgal… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”